Pr. 1.4.2016 har Lægeforeningen og Forsikring og Pension indgået ny aftale om attester og helbreds oplysninger.

Fremover er følgende attester “egen læge” attester og SKAL derfor
udfyldes af patientens egen praktiserende læge: FP 100, FP 140, FP 402,
FP 610, FP 710 og FP 910

Øvrige forsikringsattester KAN udfyldes af alle med lægefaglig baggrund.

Klinikken har fastsat følgende pris excl. moms:

Attest navn                                                                                         Pris excl. moms
FP 220                                                                                                        Kr. 1000,-
FP 300                                                                                                        Kr. 1000,-
FP 350                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 360                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 401                                                                                                        Kr. 1000,-
FP 410                                                                                                        Kr. 1000,-
FP 420                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 430                                                                                                        Kr. 1600,-
FP 440                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 460                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 470                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 480                                                                                                        Kr. 1200,-
FP 490                                                                                                        Kr. 1200,-
HIV antistof blodprøve                                                                                Kr. 1000,-
Cholesterol blodprøve                                                                                Kr. 1000,-

Vi tilstræber at kunne udfylde en given attest indenfor 1 måned efter
at patienten/forsikringsselskabet hat henvendt sig med anmodningen om
en attest. Regning for attesten vil forsikringsselskabet
modtage umiddelbart i forlængelse af udfærdigelsen af attesten  med en
betalingsfrist på 14 dage. Såfremt det er nødvendigt at fremsende
rykker, vil regningen blive pålagt kr. 250,- pr. rykker.